خیابان فلسطین: انباشتِ خاطرات مشوش

فلسطین خیابان آرامی‌ست. درختانی بلند دارد که تا چشم کار می‌کند سبزند، همیشه سایه‌ای دارد، پر از کافه است، و کم پیش می‌آید که از آن صدای بوق آزاردهنده‌ی خودروها بلند شود. با همه‌ی این‌ها، زیر این پوسته‌ی آرام دلفریب زیبا، غولی خفته است: خاطرات مشوش و سیاه و سفید سالیان.

زمانی خیابان کاخ میزبان هراس‌های شهر بوده و برخورد نیروهای متعارض سیاسی-اجتماعی؛ شاهد شکست مصدق در خانه‌اش، جلسات قوام در باغ بزرگش، و آمریت‌های پهلوی از کاخ مرمر. این خیابان، اگرچه امروز هم نسبتی با سیاست دارد، بیشتر مخزن معناهای دیگر است: گذرگاه آشنای دانشجویان، میعادگاه عشاق، نمایشگاه عینک‌های گران، و جلوه‌گاه تجربه‌های جدید هنرمندان شهر.

در اولین پرونده‌ی دالان، به سراغ این خیابان خواهیم رفت و لایه‌های متکثرش را از هم خواهیم شکافت. از داستان‌های خیابان کاخ سابق و فلسطین امروز خواهیم گفت و قصه‌های مردم خیابان را روایت می‌کنیم.

آیا شما هم خاطره و داستانی از خیابان فلسطین دارید؟ برای‌مان قصه کنید.

پرونده‌ی یکمـ

 

نگاشت

خاطرات‌تان را از شهر برای ما تعریف کنید تا آن را روی نقشه‌مان پیاده کنیم!
«نگاشت» جایی برای ثبت خاطرات و روایت‌های شخصی شما از شهر است. نقشه‌ای برای گفتن از خودتان. در نگاشت تمام روایت‌ها کنار هم جمع می‌شوند و شهر آنگونه که هست خوانده خواهد شد.
این روایت‌ها را می توانید از طریق ادمین تلگرام اینستاگرام دالان با ما به اشتراک بگذارید.

تلگرام اینستاگرام

 

تحریریه

حسین ذبیح
موسس

دانش‌آموخته‌ی معماری
روزنامه‌نگار تخصصی شهر و معماری

kamyar salavati
کامیار صلواتی
سردبیر

کارشناس‌ارشد مطالعات معماری ایران
پژوهشگر تاریخ معماری و شهر 

هستی جوزانی
مسئول چندرسانه‌ای

دانش آموخته‌ی ادبیات نمایشی
نویسنده، کارتونیست و گرافیست

محمد صلاحی
مسئول دیجیتال

دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران
برنامه‌نویس و بازی‌ساز