نگاشت

خاطرات‌تان را از شهر برای ما تعریف کنید تا آن را روی نقشه‌مان پیاده کنیم!
«نگاشت» جایی برای ثبت خاطرات و روایت‌های شخصی شما از شهر است. نقشه‌ای برای گفتن از خودتان. در نگاشت تمام روایت‌ها کنار هم جمع می‌شوند و شهر آنگونه که هست خوانده خواهد شد.
این روایت‌ها را می توانید از طریق ادمین تلگرام اینستاگرام دالان با ما به اشتراک بگذارید.