عشقی پیشابلوغ در شهری ذهنی: گفت‌و‌گو با صفی یزدانیان درباره‌ی تصویر رشت در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟»

گفت‌‌و‌گوکننده: میلاد دارایی دوستانم در دالان ابتدا از من خواستند یادداشتی با موضوع تصویر رشت در سینمای ایران بنویسم. جست‌وجوهای ذهنی و عینی‌ام بی‌فایده بود و رشت، مثل بسیاری از شهرهای دیگر ایران، صاحب تصویر پررنگی در سینمای ما نبود، جز در یک مورد: در دنیای تو ساعت چند است؟ (صفی یزدانیان، ۱۳۹۳). به دالان‌نشینان گفتم نوشتن درباره‌ی فقط یک فیلم، برای پرونده‌ای با موضوعی کلی، چندان جالب نیست و بهتر است مرا معاف کنند و سراغ سازنده‌ی اثر بروند و با ایشان گفت‌وگویی انجام بدهند. آن‌ها هم، از سر لطف، پیشنهادم را به خودم برگرداندند و این کار را [ادامه‌ی مطلب]

فلسطین: جدال چهره‌ها

کاوش در خیابان‌ها قرار نیست صرفاً به قصد بازگویی وقایع مهم و معرفی بناهای باارزش صورت بگیرد؛ در کنار این، باید از تاریخ‌های خرد و خاطره‌های شخصی هم سخن گفت که گاهی در این میان گم می‌شوند و بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده می‌شوند. خیابان فلسطین هم از این قاعده مستثنا نیست: ترکیبی است از یادمان‌های خرد و کلان، خاطره‌های جمعی و شخصی و گوشه‌های دیده‌شده و دیده‌نشده، و همین ویژگی است که آن را صاحب چهره‌ای چندگانه، یا اصلاً چند چهره‌ی متفاوت، می‌کند. چهره‌ی اول کاملاً تجاری است، با سه راسته‌ی متفاوت که هم‌نشینی‌شان در خیابانی واحد [ادامه‌ی مطلب]