خانه، آخرین سنگر: شهر تاریخی یزد در روزهای قرنطینه

«شوک گرانی بنزین، برای مدتی حجم سفرها را کاهش داد. قطعی یک هفته‌ای اینترنت و پیامدهای روانی ناشی از وضعیت آن روزها، باعث از دست رفتن بسیاری از تورهای کریسمس شد که زمان رزرو آن‌ها در همان روزهای قطعی اینترنت ایران بود. بعد هم سایه ترور و جنگی که منطقه را فرا گرفت، ایران را به کشوری ناامن برای گردشگران تبدیل کرد و موضوع هواپیما، تیر خلاص خیلی از رؤیاهای گردشگری بود. چین مهم‌ترین کشور هدف گردشگری ایران بود که با آغاز شیوع کرونا در این کشور، ورودی آن محدودتر شد. می‌خواستیم با نوروز و گردشگری داخلی، این رکود چندماهه [ادامه‌ی مطلب]