میدان خانوادگی: روایت و کروکی فیروز فرمانفرماییان از اماک فرمانفرمائیان‌ها در میدان کاخ

خانواده‌ی پرنفوذ و قدیمی فرمان‌فرمائیان در خیابان فلسطین املاک زیادی داشته‌اند. بخشی از این املاک، که دفتر کار عبدالعزیز فرمانفرمایان […]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial