فتح بابل: پرسه‌ای در دیوارنگاره‌های خیابان فلسطین

بخواب دوستم تا ببینیرؤیا واقعیت منهاگر این جمله برایتان آشناست یعنی احتمالاً شما هم مثل من چهار سال هر وقت به دستشویی دانشکده رفته‌اید و آن‌جا تنها شده‌اید این جمله ها را جلوی روی خودتان دیده‌اید یا حتی ممکن است جوابش را زیرش داده باشید. در جالب‌ترین حالت، شما خودتان کسی هستید که این را نوشته‌اید. در این صورت بگذارید من دست شما را به گرمی بفشارم که در بین همه‌ی توالت‌های عمومی که در زندگی تجربه کرده‌ام، این یکی را منحصربه‌فرد ساخته‌اید. من فکر می‌کنم که ما همه ذاتاً فاتح به دنیا می‌آییم، یا حداقل با آرزوی فتح به [ادامه‌ی مطلب]