شیخ و شاه: روایتی از تاریخچه‌ی خیابان میرزای شیرازی

  اوائل دهه‌ی چهل شمسی را به‌جز انقلاب سفید، لایحه‌ی کاپیتولاسیون و کشمکش‌های بعد از آن، تأسیس کارخانه‌های بزرگ و رشد صنایع و طبقه‌ی متوسط شهری جدید، با تحولاتی هم در پایتخت می‌توان شناخت. تهران با وجود رشد چشمگیر و عبور از حد و مرزهای پیشین، هنوز زمین‌های خالی و راه‌های نیمه‌کاره کم نداشت. از امیرآباد و یوسف‌آباد گرفته تا تپه‌های عباس‌آباد، جابه‌جا می‌شد رد سازه‌های تک‌افتاده و زمین‌های خاکی را گرفت. شهر بعد از پوسته ترکاندن، خودش را ترمیم می‌کرد و البته رشد سرمایه و نیاز به خانه‌ها و دفاتر اداری هم مزید بر علت می‌شد تا شهرداری تهران [ادامه‌ی مطلب]