میدان کاخ کاشی ۳۴: خانه‌ی دکتر قریب از زبان فرزندش

نویسنده: حسین قریب (فرزند دکتر محمد قریب، رییس سابق انجمن تیروئید آمریکا، استاد دانشکده‌ی پزشکی مایو در مینسوتا)  توضیح دالان: در جنوب شرق میدان فلسطین، درست پشت نقاشی‌های دیواری ایرج اسکندری، ساختمانی آجری با سقف شیروانی فلزی وجود دارد که از بیرون چندان پیدا نیست و به سازمان تبلیغات اسلامی تعلق دارد. ساختمان آجری کهنسال میدان، سال‌ها خانه‌ی چند چهره‌ی نامدار فرهنگی و علمی و سیاسی بوده است. طولانی‌ترین اقامت در این خانه، متعلق به خانواده‌ی دکتر قریب بوده است. دکتر حسین قریب، فرزند دکتر محمد قریب، با مهربانی از آمریکا برای دالان یادداشتی درباره‌ی این خانه و ویژگی‌هایش ارسال [ادامه‌ی مطلب]