کاشان از ایوان خانه‌ی ما: خانه‌نشینی در کاشانِ کرونازده

در اولین روزهایی که خبر شیوع بیماری در شهر همسایه منتشر شد، برای‎مان روشن بود که شهر ما هم از این آشوب بی‎نصیب نخواهد ماند و از قضا طولی هم نکشید که پیش‎بینی‎مان درست از آب درآمد. نزدیکی به مرکز شیوع بیماری از یک طرف، و اصرار همشهری‎ها به خرید شب عید از طرف دیگر راه را هموار کرد تا اوضاع کاشان خیلی زودتر از چیزی که فکر می‎کردیم بحرانی شود. ما از همان روزهای ابتدایی و بعد از تعطیلی مدارس و دانشگاه‎ها خانه‎نشین شدیم. به خصوص من که همین سه چهار سال پیش از یک بیماری ریوی جان به [ادامه‌ی مطلب]