حسین ذبیح
موسس
کامیار صلواتی
سردبیر
هستی جعفری جوزانی
مسئول چندرسانه‌ای
محمد صلاحی
مسئول امور دیجیتال
امیررضا اسماعیلی
عضو هئیت تحریریه
دارایی میلاد
عضو هئیت تحریریه