از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

درباره‌ی ما

دالان کجاست؟

ما از خیابان گریزی نداریم. برای هر رسیدنی باید از آن بگذریم و تن به تقدیرش بسپریم. خیابان محمل خاطره‌هاست. نه آن‌قدر در خود است که ارتباطش را با شهر ببُرد و نه آن‌قدر بزرگ که در زندگی روزمره‌‌‌مان بی‌شکل باشد؛ عرصه‌ی رویداد است، جای همدلی و همراهی است و مخزن غم و رنج و شادی و روشنی توأمان ما. خیابان بی‌پایان و بی‌مرز نیست و صادق است: می‌گوید که کجا آغاز می‌شود و کجا به انجام می‌رسد.

دالان مجله‌ای درباره‌ی خیابان است؛ جایی برای روایت داستان‌های امروز و دیروزِ فضاهای آشنای زندگی ما. دالان، بستری است برای انعکاس صداهای رنگارنگ و متکثر شهر و پیوند دادن همه‌ی روایت‌های برسازنده‌ی آن، اگرچه متناقض باشند. دالان جایی است برای اینکه همه‌ی ما، با هر پیشه و پیشینه و علاقه‌ای، از خاطرات، احساسات، و ذهنیاتمان درباره‌ی خیابان بنویسیم، از تاریخش بگوییم و جای خودمان را در آن تاریخ مؤکد کنیم، از بازنمایی‌اش در آثار هنری بگوییم و دلالت‌های مختلفش را بیرون بکشانیم

دالان، هر بار در قالب یک پرونده، به سراغ یکی از خیابان‌های ایران می‌رود و داستان‌های پیدا و پنهانش را می‌خواند. در دالان خیابان بهانه‌ای است برای هم‌آمیزی و گفت‌و‌گوی نگاه‌ها و ذهن‌ها و تخصص‌های گوناگون؛ و در این روزگار عسرت، جز گفت‌و‌گو چه می‌تواند نجات‌بخش ما باشد؟

دالان مجله‌ای است که می‌کوشد بر نگاه چندبعدی و بینارشته‌ای‌اش تأکید کند. دالان، چنان‌که از نامش برمی‌آید، فضای واسط است: واسطی میان عینیتِ پیرامون ما و ذهنیت‌مان درباره‌‌اش، واسطی میان روایت‌های جمعی و فردی، واسطی میان تخصص‌ها و هنرهای گوناگون و واسطی میان دیروز و امروز. باید این نکته را مؤکد کنیم: دالان به هیچ‌روی یک مجله‌ی حوزه‌ی معماری و شهرسازی نیست، بلکه مجله‌ای فرهنگی و هنری است که تنها ماده‌ی خامش را از فضای شهری می‌گیرد.

کارِ رسمی دالان از دی ماه ۹۸ آغاز شد. از آن روز بارانی که اولین پرونده‌مان را منتشر کردیم و مشتاقانه چشم‌به‌راه واکنش‌ها نشستیم، سیلِ هزار بلا بر سر ما آوار شده است. گفتن ندارد. همه را از بَریم و خسته‌ایم از شنفتن‌شان. با همه‌ی این‌ها، تجربه‌ی انتشار آزمایشی دالان در اینترنت شیرین بود. دوام آوردیم و تحمل کردیم و به اینجا رسیدیم؛ طلوعی که از ابتدا چشم‌به‌راه سر زدنش بودیم.

گربه‌ی دالان

گربه حیوانی شهری، پرسه‌زن، کنجکاو، و ناآرام است. به‌هرسو سرک می‌کشد و به هر گوشه‌ای خیره می‌شود. گربه‌ی دالان هم چنین است: دقیق، پرسه‌زن و بازیگوش. اگرچه رگه‌ای از جدیت چهره‌ی او را فرا گرفته، نمی‌تواند بازیگوشی و کنجکاوی‌اش را پنهان کند. در تصویر، گربه‌ی دالان را می‌بینیم که پنجه به سوی خرمگس بلند کرده است.

اطلاعات مورد نیاز

آدرس: تهران، خیابان کلاهدوز (دولت)، خیابان وارسته، کوچه‌ی خروش، پلاک ۵ کدپستی: ۱۹۴۳۷۱۴۱۱۱

تلفن: 0921 947 0812

ایمیل: [email protected]