از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

آیدا مرادی آهنی

آیدا مرادی آهنی

داستان‌نویس، نویسنده‌ی حوزه‌ی سینما و هنرهای تجسمی، دبیر مجموعه‌ی پرسونا: مجموعه‌آثار اندی وارهول در گنجینه‌ی موزه‌ی هنرهای معاصر تهران، نویسنده‌ی آثاری چون تخت‌خواب دیگران، شهرهای گمشده، پونز روی دم گربه

  • نوشته‌های این نویسنده (1)