از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

احمد ابوالفتحی

احمد ابوالفتحی

داستان‌نویس و روزنامه‌نگار، عضو شورای سردبیری مجله‌ی «همشهری داستان»، نویسنده‌ی مجموعه‌داستان «پل‌ها» و رمان «سال سی»

  • نوشته‌های این نویسنده (0)