از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

امیرحسین مقتدایی

امیرحسین مقتدایی

پژوهشگر حوزه‌ی معماری و تاریخ معماری، کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (1)