از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

امیرمحمد محدثی

امیرمحمد محدثی

نمایشنامه‌نویس، کارشناس ارشد ادبیات نمایشی از دانشگاه تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (3)