از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی

امیرمهدی بصیری خردمند طهرانی

پژوهشگر تاریخ معماری و شهر در ایران، کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (1)