از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

بهروز شیدا کراتی

بهروز شیدا کراتی

پژوهشگر سینما و ادبیات، داستان‌نویس، دانشجوی مقطع ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه هنر تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (2)