از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

علی خانمحمدی

علی خانمحمدی

پژوهشگر مطالعات حافظه و ضایعه‌ی فرهنگی، کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی

  • نوشته‌های این نویسنده (1)