از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

علی خدایی

علی خدایی

داستان‌نویس، نویسنده‌ی آثاری چون از میان شیشه، تمام زمستان مرا گرم کن، و آدم‌های چهارباغ

  • نوشته‌های این نویسنده (2)