از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

فرزاد مجد

فرزاد مجد

جستارنویس، کارشناس ارشد مطالعات موزه از دانشگاه هنر تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (1)