از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

فریدون بابااحمدی

فریدون بابااحمدی

۱۳۶۵، اهواز، عکاس، کارشناسی مکانیک جامدات، دانشگاه آزاد اهواز، در سال ۱۳۹۶ دوره‌های آکادمیک عکاسی را در آموزشگاه باغچه گذراند. فعالیت حرفه‌ای او بعد از پذیرفته شدنش در برنامه تابستان اقامت هنری آریا (۱۳۹۷) آغاز شد. بابااحمدی در شروع فعالیتش بیشتر نگاه خود را معطوف به فضاهای شهری، عاری از حضور انسان و منظره کرده است و در کنار این نوع عکاسی، در شاخه فوتومونتاژ و کلاژ نیز فعالیت خود را آغاز کرده است. حاصل فعالیت در شاخه فوتومونتاژ، نمایش یک مجموعه در پروژه‌ی گروهی شریعتی، پوشه دوم (مهرماه ۱۳۹۸) در گالری دیلمان بود. وی همچنین در نمایشگاه‌های گروهی متعددی شرکت داشته است.

  • نوشته‌های این نویسنده (0)