از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

محمدجواد احمدی‌زاده

محمدجواد احمدی‌زاده

لیسانس معماری از دانشگاه تهران، سردبیر سابق مجله‌ی دریچه‌ی معماری

  • نوشته‌های این نویسنده (1)