از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

نوشین مهران

نوشین مهران

پژوهشگر و مترجم حوزه‌ی فلسفه‌ی هنر و ادبیات، کارشناس ارشد فلسفه‌ی هنر از دانشگاه هنر تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (1)