از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

نوید پورمحمدرضا

نوید پورمحمدرضا

منتقد و پژوهشگر حوزه‌ی سینما، پژوهشگر دوره‌ی دکتری شهرسازی در دانشگاه تهران، مترجم کتاب‌های «شهر از نو» و «شهر و سینما»

  • نوشته‌های این نویسنده (0)