از پشت شیشه‌ها به خیابان‌ نظر کنید!

پردیس زنجیریان

پردیس زنجیریان

دبیر تحریریه و سردبیر بخش آنلاین (بیشتر)، دانشجوی کارشناسی‌ ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه تهران

  • نوشته‌های این نویسنده (1)